Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Ostrôžky » turistika » miesto

Miesto, Ostrôžky

Miesto v Ostrôžky

V Ostrôžky sa nachádza 756 kusov miesto.

Miesto, Ostrôžky:, 1 z 13

Hôrka, Za hôrku, Lukáčová, Nedelištske Lazy, Krížnice, Lazy Na Lúkach, Petercova, Piesky, Topola, Panka, Šutine jarok, Bosna, Ťulanovci, Matejčina, Závodňanovci, Okrúhla, Javorie, Bukovinka, Chmelín, U Hubkov, Vinice, Horné štáliky, Na vrchu, Maskova, Medzi priehony, Do vrchu, Vybochova Poľana, Nad Závadským potokom, Stráňa, Štepovie, Štefanov laz, Široký vrch, Krnáč, Krnáčovci, U brestia, Osičia, Na jame, Za humná, Široké, Beľava, Lástok, Čachovo, Za dolinky, Ohrad, Za orechom, Staré vinice, Diniská, Syrava, Laste, Pod závoz, Jobáďov, Plesá, Prielohy, Michalka, Hlavy, Dolné prielohy, Hrabia, Bujasová, Hore koncom, Rúbanka

Miesto, Ostrôžky:, 2 z 13

Pod Hrbom, Jazarcia, Horné prielohy, Zdola Jazovčia, U tŕnia, Pod skalinou, Hŕbok, Dobošová, Mláchy, Hrb, Jažovčia, Pod vinicami, Dolné rovne, Boky, Nad závoz, Klinovačky, Do ravien koncom, Kapustnice, Prachárňa, Spodné prielohy, Žabica, Ravne, Komín, Krivá púť, Mačí zámok, Chrastiečka, Súdenica, Rúbane, Stužka, Zhora Mikulášikovej, Javorisko, Nad cintorínom, Bujasov bok, Dielnice, Pod Brúskom, Pod jarkom, Verešová, Baikinovo, Holý hrb, Cirkevná, Prvošné, Kostolná, Jasenie, Pod hájom, Skalina, Brezové, Nad dolinkami, Strieborná, Širiny, Halačov vrštek, Bajkinová, Snopovné, Dolinka, Hŕbok, ĺabica, Gurovci (Olah), Prídelové vrchy, Kútik, Hornie pole, Kalitka

Miesto, Ostrôžky:, 3 z 13

Breziny, Stibrava, Mlynarov kút, Skalica, Cepanová, Vlčia jama, Jelšovo, Nad Konopiskami, Gajdošov trň, Na skalici, Brezina, Spodné kopane, Strieborný járok, Medzi cestami, Horné lúky, Cudeniny, Záhumnie, Stráňa, Zeliarské, Ponad mlyn, Na sedem chotári, Hrušiny, Dedinský járok, Urbárska hora, Chvíští vrch, Za Hrbom, Vrchny hrb, Crchľa, Bažantnica, Spodný Hrb, Strieborná, Kostolné, Kúpna hora, Piesky, Cierťaž, Vrchý Hrb, Step, Mäkušina, Panské pole, Na sedem chotárov, Čierťaž, Údol, Mojžišov vrch, Dedrahovica, Makovce, Na Hrabia, Kuchárovo, Dolné lúky, Ostrôšky, Danišová, Tomanovo, Za Hrbom, Na Žiari, Šalovica, Jazarce, Šuľková, Za Dolným Žiarom, Jablona, Driena, Tabákovka

Miesto, Ostrôžky:, 4 z 13

Za Horným Žiarom, Rakyta, Bahletka, Kružina, Táliky, Miklanovo, Árenda, Teplý brod, Horné záhumnia, Čierťaž, Kalište, Ostrôžka, Do vršku, Ihračka, Dlhá úboč, Za vrškom, Dolné Makovce, Hlininy, Horné lúky, Verešov hrb, U Menúšov, Dolné záhumnia, Polianka, Vysoká, Kopanice, Kruh, Človečia hlava, Pod Perešom, Pod Dielim, Zdola hája, Drahovo, Sihľa, Zhora mlyna, Pod kozkou, Lasty, Dolina, Sobotka, Viničky, Staré vinice, Za bralo, Mikino, Na vrch, Nad humnami, Pod Hájom, Vrch, Vlčia jama, Antonov Laz, Na vlky, Na jame, Topoľ, Hrabina, Horný závoz, Raveň, Mladý háj, Rybník, Batiná, Vysoký, Konopnice, Kútka, Konská

Miesto, Ostrôžky:, 5 z 13

Kopanice, Suche tale, Vrece, Remanencie, Úvrate, Koštov, Dielnica, Jačmeniská, Lopaty, Uhlisko, Pod Húšťavkou, Za vysokým, Háj, Pod Chabinu, Tisová, Močidlá, Za dielec, Na široku, Na Skalku, Kratiny, Bukovina, Nad Púť, Želiarky, Majerské, Rechtorovská, Treskovka, Do doliny, Močiar, Nad Pažiť, Pančiná, Dobošová, Tri kamene, Hora, Na pažítke, Dúbä, Breh, Žiar, Za Mikino, Pod Bukovinou, Dolné lúky, Činčiná, Velicka, Capáš, Konečné, Za vrchom, Malá Stránička, Kiavilia, Kopane, Pod Kiaviliou, Madačka, Kapustnice, Dolná hora, Vrkoce, Studenovo, Brezie, Haličsk cesta, Krivá zem, Miklianovo, Pod dlhú, Nartia

Miesto, Ostrôžky:, 6 z 13

Somorovo, Do Koštova, Diel, Kohútová, Pod Pieskom, Dolný Závoz, Chotár, Kríže, Horné Šupovo, Veľké Lukovište, Hlboké, Vinice, Rubaň, Kontroška, Holý vrch, Bencovo, Kopaň, Dolné Šupovo, Petraška, Nártie, Zhora Močiara, Húšťavka, Rakytie, Jazarce, Šofranica, Bogova, Za Holým vrchom, Roveň, Funduše, Roven, Velička, Za Ohrady, Dechtenica, Hrozinov Laz, Čemanka, Pod Klin, Na dielec, Pod javor, Pod Laste, Vrch, Tiasovo, Hlinište, Pavlová, Kohútka, Rieka, Pažiť, Upávča, Chabina, Medzi Lazami, Za krivú zem, Holý vŕšok, Jelšovie, Rakovec, Dielec, Velká lúka, Do hája, Malé Lukovište, Paľkova stráň, Lazy, Vyse dediny

Miesto, Ostrôžky:, 7 z 13

Benčíkov vŕšok, Za Jelšovím, Horné lúky, Lipín, Vtáčnik, Šiašie, Medzi studničky, Bukovina, Lúky do lazov, Zdola Dráh, Na jamu, Za bukovinou, Háj, Do chvostu, Nad brusníkom, Dubravka, Lipina, Nad mlynom, Na cerinu, Horná Ivanišková, Gálovo, Velke taly, Nedelištské lazy, Vŕšok, Chvost, Pod pavšovo, Barátka, Pod chrasť, Nad vinice, Šipina, Pod Návozy, Hlboké, Vrch Jazero, Dolina, Kopaničky, Dlhé, Tále, Na močiari, Godov vŕšok, Hrb, Jakubová, Batino, Nábozy, Vysoké, Vŕšky, Cerina, Tále, U brezy, U Jablonca, Riečka, Široké lúky, Margetiná, Laziny, Zorkovo, Skalica, Ploština, Dolina, Klinovačka, Pavúcovo, Piesok

Miesto, Ostrôžky:, 8 z 13

Dolné lúky, Háj, Hlošina, Kriviny, Nad lúky, Pod hrbom, Hriechov vrch, Strielnica, Za hlboké, Mácikovo, Raveň, Medzi vŕškami, Dolina, Dieliky, Hriešna lúka, Pražský vrch, Pavšovo, Rivinská dolinka, Krčina, Pod brloch, Pod Raveň, Breziny, Cirkevné, Lipinka, Rak, Trnkine stepy, Dlhe zeme, Nad barátkou, Nad Strmým, Jedličina, Na Diel, Apinova dolinka, Vrátov vŕšok, Kozia dolina, Dlhé, U jazarca, Stráňa, Nad Rivinskou dolinkou, Kaľovky, Močiar, Medzi hrušky, Nad garáty, Hloď, Pod pivnice, Za Hájom, Dielničky, Lopaty, Babí vrch, Vtáčnik, Madačka, Jasenia, Za brvenikom, Nad žliebok, Dolné štáliky, Ľaniská, Pod Jazerom, Jama, Mackové viničky, Tulacka, Prosno

Miesto, Ostrôžky:, 9 z 13

Krupieška, Bresťová, Močiar, Žiar, Urbársky les, Horné lúky, Varta, Rúbane, Krížľovie, Pravická dolina, Haj, Za skalicou, Okrúhla lúčka, Riečky, Hluchý laz, U sádok, Trnovské, Matiašovo, Ku mlynu, Medzi sklady, Klečená, Strmý briežok, Pod orieškom, Oselné, V záhradách, Laste, Križanovo, Pravička, Hloď, Putište, Do Loncov, Meľachovo, Zdola Vrbového vŕšku, Pereš, Piesky, U Hlív, Veľká dolina, Veľová, Do rakytia, Panský Žiar, Dolná Ivanišková, Cach, Strmé, Za dolinou, Na Miškovku, Hajsákova záhrada, Kňazovka, Zhora Okrúhlej lúčky, Nad Pravickým chodníkom, Záhumnie, Michalcov kút, Jazero, Pod dedinou, Dlhé, Dlhé zeme, Močidlá, Pod brezinu, Horné kopané, Včelíny, Za chrasťou

Miesto, Ostrôžky:, 10 z 13

Paľov vŕšok, Dlhé Nivy, Košarisko, Pražská dolina, Studienky, Čierťaž, Rakytie, Nad lácovou, Skalinka, Prenártie, Návozy, Valavné lúčky, Strieborn, Bralo, Vyše Šiašia, Ohrady, Farkašová, Pravický vrch, Sekanina, Bralie, Opálená, Nemcov vrch, Kozí chrbát, Oprečno, Prelom, Nad Močidlá, Okrúhly laz, Pod Lysec, Rebrov vrch, Ohrady, Do potôčkov, Drieňové, Pod mlákou, Pod Háj, Zákľuka, Kamenisté, Pod Studienky, Ohrada, Nespin hrb, z hrada, Zákľuka, Za Hlboké, Riečka, Dolinky, Za brezinou, Veľké pole, Medokýš, Za Tuhárce, U havrana, Za Šuškov vrch, Vŕšok, Vŕšok, Rakytie, U tŕsti, Nad včelínmi, Hlboké, Pustá, Do Prácskych, Hora, Za Kostolište

Miesto, Ostrôžky:, 11 z 13

Žliebok, Vŕšok, Pod Dlhými, Kopane, Fajcianovo, Revisko, Viničky, Forgáčovo, Kukovo, Zvolenská, Vrsac, Úžeriná, Háj, U tŕstia, Horné rúbane, Dutinô, Vargova jama, Niva, Tržľanovo, Pod jabloňkou, Horné lúčky, Chrtian, Košiare, Kút, Nad humno, Macikovo, Vidiecky bok, Martišovská, Vrch Kopane, Potrhanina, Horné Neslané, Na diel, Drienova, Horná Vatra, Chotár, Nad Žriedlom, Potrovo, Čierne blato, Podhradská, Pri dolných štálikoch, Dúbravka, Vajtierovo, U Šajtárov, Tŕstie, Raveň, Bušová, U lúčok, Vrch Okolište, Horný háj, Do Brehu, Jardekovo, Lúkovište, Kapcátka, Dolné Málenište, Neslané, Žiar, Do lazov, Cigán, Pod Žiar, Chmelisko

Miesto, Ostrôžky:, 12 z 13

Pod Rakytím, Horné holdy, Chotár, Dubovo, Pánsky žiar, Apinov vŕšok, Lažťoky, Pod garátom, Ohrady, Bralce, Močiar, Húšťavky, Dolný laz, K Hôrke, Urbanova dolinka, Konopničky, Dielec, Pred Závoz, Šuránova jama, Urbanova dolina, Širiny, Kršňovo, Pod Revisko, Do hláv, Vlčia jama, Hajsíkova, Lentvorský mlyn, Lazy, Cahovka, Osičie, Kartiny, Lazce, Chmelisko, Vrch Hloď, Vidovec, Zdola cintorína, Krátky vŕšok, Kukučka, Lipina, Účelie, Blatiny, Kopanice, Suchavica, Jastrabí vrch, Horné Málenište, Húšťava, Sovie, Širká, Kostolné, Hrb, Baranie, Šuliansko, Imrov kopec, Osičina, Bukovinka, Na žiarsku, Žľabina, Pod Ostrôžkami, Dolné lúčky, Za Tuhárcami

Miesto, Ostrôžky:, 13 z 13

Konopnice, Pod Žriedlom, Merigy, Krivá záhrada, Jakubovka, Vrch, Merigy, U Kákov, Mlynárky, Šiašie, Šulek - Piešť, Pod Poljanku, Rakytné, Kucejka, Tuhár, Kajlov vrch, Nemcovka, Pribyslav, Grapa, Javorisko, Pod Javoriskom, Dolný Pereš, Hulinov vrch, Žriedlo, Hroncová, Piešť, Ostrôžky, Rúbaň, Budáčov vrch, Dančov vrch, Paseky, Horný Pereš, Na árende, Horná Liešna, Kôška, Haklová

Podobné, Ostrôžky:

830x turistika, 756x miesto, 52x orientačný bod, 8x turistické informácie, 6x poľovnícky posed, 3x orientačná mapa, 2x atrakcia, 2x prístrešok, altánok, 1x studňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Ostrôžky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://ostrozky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.